Вакцинација и хомеопатија, како да се заштитите од несаканите ефекти на вакцината врз вашето дете

Вакцина  е биолошки агенс кој со посебна претходна припрема претставува носител на антиген специфичните својства на заболувањето против кого е усмерен, со цел специфично да го стимулира телесниот имунитет против определеното заболување заради стварање на отпорност кон него. Постапката на внесување на вакцината во телото се вика вакцинација.

Продолжи со читање Вакцинација и хомеопатија, како да се заштитите од несаканите ефекти на вакцината врз вашето дете